e-PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

 

 

e-Pekeliling ini adalah merupakan e-dokumen Pejabat Bendahari UiTM, maklumat dokumen adalah seperti berikut:

  1. Pekeliling Bendahari
  2. Arahan Amanah (Trust Deed)
  3. Surat Pekeliling
  4. Prosedur ISO
  5. Daftar Risiko

Untuk mengakses epekeliling ini perlu melalui log masuk Fineportal.