INFRASTRUKTUR KEKUNCI AWAM @ PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI)

 

 

Maklumat berkaitan Prasarana Kekunci Awam atau 'Public Key Infrastructure' (PKI) yang digunapakai di dalam Sistem FINeProcurementPLUS UiTM. Sila klik pada perkara dan seksyen di bawah untuk pemahaman lanjut.