KAEDAH BAYARAN TRANSAKSI

 

 

Pejabat Bendahari UiTM sedang memperkasakan Pendigitalan Kewangan melalui inisiatif Kampus Tanpa Tunai di bawah Pelan Strategiknya. Justeru, segala transaksi penerimaannya akan beroperasi secara berpusat di dalam talian melalui Portal FINePay UiTM. Sistem UiTMNO akan memandu pengguna ke laman pembayaran Portal FINePay UiTM secara automatik. Kaedah bayaran di dalam portal ini disenaraikan melalui poster di bawah.

Sila pastikan anda telah mematikan PopUp Blocker di komputer anda, sebelum bayaran secara atas talian ini dilaksanakan.

Berikut, disenaraikan kaedah bayaran bagi semua transaksi pembelian dan permohonan khas plat kenderaan edisi khas UiTM.