Home Unit Kewangan Zon 5
Kewangan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (Zon 5) PDF Print E-mail

PENGENALAN

Bahagian ini bertanggungjawab dalam menguruskan hal-ehwal kewangan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan kemudahan fasiliti Universiti. Ianya terletak berhampiran dengan Bahagian Pembangunan dan Bahagian Pengurusan Fasiliti. Bahagian ini diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.


FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Menguruskan hal-ehwal kewangan yang melibatkan pembayaran dan tuntutan yang dibuat oleh Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti.
  • Menguruskan hal-hal perolehan kecil (Kerja Undi/Kerja Giliran/ Sebutharga Runcit), perolehan bekalan dan perkhidmatan mengikut peruntukan peraturan perolehan yang ditetapkan.
  • Menguruskan hasil kutipan semua sewaan ke atas ruang-ruang niaga di UiTM.
  • Menyediakan bantuan khidmat nasihat perolehan kepada syarikat dan pembekal baru.


SENARAI PUSAT KOS DI BAWAH SELIAAN UNIT KEWANGAN ZON 5

Bil Pusat Kos Ketua Pusat Kos Pegawai Tanggungjawab
1. Bahagian Pembangunan Prof. Ir Dr Hj Abdul Rahman Omar
Penolong Naib Canselor
Che Hassin Mohd Salleh 
Penolong Pendaftar Kanan
2. Bahagian Pengurusan Fasiliti Sr. Zuraidah Yahya
Pengarah
Mohd A'zimi Mokhtar
Penolong Pendaftar
3. Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) Muhammad Rahimi Osman (Haji)
Pengarah
Haslinda Abdul Hamid
Pegawai Eksekutif Kanan
4. Unit Ruang Niaga- INTEKMA Rahman Naim Mat Ali
Penolong Pendaftar
Mohd Adib Nordin
Kerani
Faizol Yeop Mohd Rose
Timbalan Bendahari Kanan
Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (UKZ 5)
UiTM Shah Alam

No. Tel : 03- 5544 3385
No. Fax: 03- 5544 3384
...........................................................

Norazlina Abdul Manap
Penolong Bendahari
Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (UKZ 5)
UiTM Shah Alam

No. Tel : 03- 5544 3282
No. Fax: 03- 5544 3384
...........................................................

Last Updated on Tuesday, 09 October 2012 07:40