PEJABAT BENDAHARI |LAMAN PEMBEKAL
Laman Pembekal Ini Merupakan Sub Kepada Laman Utama Pejabat Bendahari UiTM, Memfokuskan Penyampaian Maklumat Kepada Para Syarikat/ Vendor UiTM/ Kontraktor Yang Berurusan Dengan Pejabat Bendahari UiTM. Ia Merangkumi Kepada Pemakluman, Iklan, Bantuan Dan Latihan Secara Maya Dalam Melancarkan Lagi Pengurusan Komunikasi Di Antara Pejabat Bendahari UiTM Dengan Para Syarikat/ Vendor UiTM/ Kontraktor. Selain Itu, Turut Diterangkan Secara Lanjut Berkaitan Penggunaan Sistem FINeProcurementPLUS Yang Digunapakai Pengguna Dalam Berurusan Berhubung Perolehan UiTM.
KEUTAMAAN
Capaian Lazim Keutamaan Laman

PAUTAN

Pautan Untuk Melihat Tawaran Perolehan Pihak Lain.

Klik Untuk Maklumat Lanjut

KENYATAAN

Iklan Tawaran Sebut Harga Rasmi dan Tender Melalui Manual serta Sistem.

Juga Memaparkan Jadual Buka Tawaran dan Keputusan Tawaran.

Klik Untuk Maklumat Lanjut

BANTUAN

Bantuan, Latihan dan Soalan Lazim Berkaitan Sistem FINeProcurement PLUS Dan Perolehan UiTM

Klik Untuk Maklumat Lanjut

SOAL SELIDIK & ADUAN

Untuk Penilaian Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan Bagi Meningkatkan Kualiti Penyampaian Perkhidmatan Pejabat Bendahari UiTM

Klik Untuk Maklumat Lanjut

ARTIKEL TERKINI
Hab Artikel Terkini Sentiasa Bermaklumat