PEJABAT BENDAHARI |LAMAN STAF UiTM
Laman Staf Ini Merupakan Sub Kepada Laman Utama Pejabat Bendahari UiTM, Memfokuskan Penyampaian Maklumat Kepada Warga Staf UiTM Yang Berurusan Dengan Pejabat Bendahari UiTM. Ia Merangkumi Kepada Pemakluman dan Peringatan Serta Bantuan Dan Latihan Secara Maya Dalam Melancarkan Lagi Pengurusan Komunikasi Di Antara Pejabat Bendahari UiTM Dengan Warga Staf UiTM. Selain Itu, Turut Diterangkan Secara Lanjut Berkaitan Penggunaan Sistem Di Bawah Sistem FINePortal Yang Digunapakai Warga Staf UiTM Dalam Berurusan Berhubung Pengurusan Kewangan UiTM.
KEUTAMAAN
Capaian Lazim Keutamaan Laman

MUAT TURUN

Muat Turun Borang Atau Dokumen Yang Berkaitan

Klik Untuk Maklumat Lanjut

KENYATAAN DAN MAKLUMAN

Kenyatan dan Makluman Untuk Jabatan dan Staf UiTM Berhubung Tindakan Berkaitan Pengurusan Kewangan

Klik Untuk Maklumat Lanjut

BANTUAN DAN SOALAN LAZIM

Bantuan Dan Panduan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengguna

Klik Untuk Maklumat Lanjut

SOAL SELIDIK & ADUAN

Untuk Penilaian Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan Bagi Meningkatkan Kualiti Penyampaian Perkhidmatan Pejabat Bendahari UiTM

Klik Untuk Maklumat Lanjut

ARTIKEL TERKINI
Hab Artikel Terkini Sentiasa Bermaklumat