Home Unit Kewangan Zon 15
Gaji dan Kemudahan Staf (Zon 15) PDF Print E-mail
  PENGENALAN

  Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan gaji dan kemudahan staf (pinjaman kenderaan dan komputer). Bahagian ini juga dikenali sebagai Unit Kewangan Zon 15. Bahagian ini terletak di Aras 1 Bangunan Hotel Katering Lama (HOTCAT) dan diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.


  FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  UNIT GAJI

 • Membuat bayaran gaji dan emolumen bagi kakitangan tetap, kontrak, sambilan dan sementara, elaun syarahan sambilan, elaun lebih masa, elaun atas talian, elaun penyelamat renang, ganjaran staf kontrak dan ganjaran gantian cuti rehat.
 • Menguruskan potongan gaji di atas kehendakl undang-undang KWSP, PCB, PERKESO Pension, SOCSO, peraturan perkhidmatan, perintah mahkamah, bayaran kepada Kerajaan (hospital, biasiswa/pinjaman, denda ke atas pegawai pegawai awam), simpanan (Tabung Haji, ASN dan ASB).
 • Menyediakan maklumat pendapatan dan sijil berhutang untuk proses persaraan wajib/pilihan, berhenti, cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji dan cuti belajar. 
 • Menyediakan dan mengeluarkan Penyata Pendapatan Tahunan kakitangan.


UNIT PINJAMAN KENDERAAN DAN KOMPUTER

 • Memproses permohonan pinjaman pembiayaan pembeliaan kenderaan/ komputer peribadi staf.cations
 • Membuat pembayaran bagi permohonan yang telah diluluskan.
 • Mengagihkan dokumen perjanjian kepada peminjam kepada penjamin.
 • Menyelenggara Akaun Siberhutang.
 • Mengeluarkan Penyata Baki Peminjam setiap tahun.
 • Mengeluarkan surat pelepasan kepada peminjam yang telah menyelesaikan pinjamanTuan Haji Zainuddin Zabidi
Timbalan Bendahari Kanan
Bahagian Gaji dan Kemudahan Staf
UiTM Shah Alam

No. Tel : 03- 5544 3318
No. Fax: 03- 55443418
e-mail   : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Tuesday, 28 June 2011 06:58