Home Bahagian Kewangan Korporat
Kewangan Korporat (Zon 14) PDF Print E-mail
  PENGENALAN

  Bahagian Pengurusan Kewangan Korporat menjalankan aktiviti berkaitan dengan pengurusan kewangan dan pelaburan universiti. Bahagian ini terletak di Aras 3 Bangunan Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin UiTM Shah Alam dan diketuai oleh Timbalan Bendahari Kanan.


  FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  PENGURUSAN DAN LAPORAN ALIRAN TUNAI

 • Menguruskan aliran tunai universiti.
 • Menyelaras pengeluaran surat-surat kuasa kewangan dan pekeliling Bendahari berkaitan dasar kewangan.
 • Menyelaras penyeragaman, pemantauan perlaksanaan dan penambahbaikan dasar.
 • Menguruskan proses bayaran UiTM melalui sistem IBG - BIMB (Internet Banking)
 • Menguruskan mesyuarat seperti Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan (JKP), Jawatankuasa Pelaburan, Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) dan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan- UiTM (JPAKU)
 • Menyelaras semua pelaporan berkaitan dengan hal ehwal kewangan universiti  serta Ringkasan Eksekutif mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan (JKP) dan Jawatankuasa Pelaburan untuk perakuan Lembaga Pengarah Universiti.
 • Menyelaras Laporan Prestasi untuk Kementerian Pengajian Tinggi  dan Unit Pemodenan Tadbiran serta Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).


URUSAN PELABURAN

 • Mengurus dan memantau semua aktiviti pelaburan tunai yang dibuat secara jangka pendek dan jangka panjang termasuk Akaun Pelaburan Khas (SIA), simpanan tetap, unit amanah serta apa-apa produk pelaburan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pelaburan.
 • Menyelaras aktiviti anak Syarikat UiTMHajah Azmahton Dato' Hj Seroji
Timbalan Bendahari Kanan
Bahagian Pengurusan Kewangan Korporat
UiTM Shah Alam

No. Tel : 03- 5544 3431
No. Fax  : 03- 5544 3302


Last Updated on Thursday, 27 October 2011 02:42