Home
PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PDF Print E-mail

2015

 

12'

PB Bil. 1 Tahun 2012 Garis Panduan Perolehan Berkaitan Information And Communication Technology (ICT) dan Rangkaian Internet di Universiti Teknologi MARA
PB Bil. 2 Tahun 2012 Garis Panduan Perolehan Perlantikan Perunding UiTM

Lampiran 1A - Permohonan Perlantikan Perunding Secara Lantikan Terus Beserta Kos Siling
Lampiran 1B - Permohonan Perlantikan Perunding Secara Tender Terhad
Lampiran 1C - Permohonan Perlantikan Perunding & Kos Secara Tender Terhad
Lampiran 1DPermohonan Perlantikan Perunding & Kos Secara Tender Terbuka (Tanpa Pra-Kelayakan
Lampiran 1E - Permohonan Perlantikan Perunding Secara Tender Terbuka Melalui Pra Kelayakan
Lampiran 1F - Permohonan Perlantikan Perunding & Kos Secara Tender Terbuka Melalui Pra Kelayakan
Lampiran 2 - Term Of Reference
Lampiran 3 - Surat Akuan Ahli / Pengerusi / Urusetia
Lampiran 4Surat Akuan Selesai Tugas
Lampiran 5 - Contoh Maklumat Profail Perunding
Lampiran I - Surat Akuan Kepentingan Perunding
Lampiran J - Surat Akuan Perunding Yang Dilantik
Lampiran L - Permohonan Perlantikan Firma Perunding Secara Lantikan Terus Beserta Kos Siling / Firma Asing / Firma Tidak Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan
Lampiran M - Permohonan Perlantikan Firma Perunding Secara Tender Terhad / Tender Terbuka
Lampiran N - Permohonan Kos Tambahan Perunding
Lampiran 6 - (Dari SPP Bil.2 Tahun 2011)

PB Bil. 3 Tahun 2012 Garis Panduan Penyertaan Anak-Anak Syarikat UiTM dan Koperasi-Koperasi UiTM Dalam Perolehan Universiti Teknologi MARA

PB Bil. 4 Tahun 2012 Garis Panduan Mengenai Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Secara Pembelian Terus (Pindaan PB Bil.7 2009, SPB Bil.1 2010 & SPB Bil.1 2011)

Lampiran 1
Lampiran 2A
Lampiran 2B
Lampiran 3 - Jadual Penilaian Sebut Harga Pembelian Terus
Lampiran A - Pengesahan Kemunasabahan Harga
Lampiran B - Senarai Semakan Pegawai Yang Menguruskan Pembelian Terus Melebihi RM 1,000 di PTJ

PB Bil. 5 Tahun 2012 Panduan Tindakan Pencegahan Pengurusan Kewangan

Lampiran 1 - Perincian Panduan Tindakan Pencegahan Pengurusan Kewangan
Lampiran 2 - Daftar Pemegang Kunci Peti Besi / Kabinet Kalis Api

PB Bil. 6 Tahun 2012 Garis Panduan Perolehan Bekalan dan Menyediakan Makanan/ Minuman Untuk Majlis Jamuan Rasmi / Acara Khas dan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Pakej Universiti Teknologi MARA

Lampiran A
Lampiran 1A
Lampiran 1B
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Lampiran 6

PB Bil. 7 Tahun 2012 Garis Panduan Tatacara Perolehan Kenderaan Universiti Teknologi MARA

09'

PB Bil. 1 Tahun 2009 Pindaan Polisi Perakaunan Piutang Universiti Teknologi MARA pada Akhir Tahun Kewangan
PB Bil.6 Tahun 2001 adalah dibatalkan.
PB Bil. 2 Tahun 2009 Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti Teknologi MARA (Kehilangan)
PB Bil.1 Tahun 1998 dan JKP 145- Garis Panduan Aturcara Kehilangan Wang dan Aset UiTM adalah dibatalkan

Lampiran A
Lampiran B
Lampiran C
Lampiran D
Jurnal Kehilangan Harta
Laporan Awal Mengenai Kehilangan Wang atau Harta Benda UiTM
Perlantikan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Alih UiTM
Laporan Akhir Mengenai Kehilangan Wang atau Harta Benda UiTM
Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan
PB Bil. 3 Tahun 2009 Garis Panduan Pengurusan Panjar Wang Runcit (PWR)
PB Bil.15 Tahun 1990, Bil. 16 Tahun 1990 dan Bil.1 Tahun 1997 adalah dibatalkan.

Lampiran 1- Borang Contoh TT
Lampiran 2- Nota Serahan Panjar
Lampiran 3- Buku Wang Runcit
Lampiran 4- Sub Baucer
Lampiran 5- Borang Permohonan Pendahuluan Wang Runcit
Lampiran 6- Borang Tuntutan Tanpa Resit
Lampiran 7- Daftar Buka Palang Cek
Lampiran 8-Sijil Pengiraan Wang Runcit
Lampiran 9-Buku Pemeriksaan Peti Wang Tunai
Lampiran 10 - Perakuan Akhir Tahun
Lampiran G -Aliran Proses Pemeriksaan PWR Akhir Tahun
PB Bil. 4 Tahun 2009 Pindaan Pelarasan Had Kuasa Melulus dan Menandatangani Pesanan Jabatan, Baucer Bayaran dan Arahan Bayaran UiTM
PB Bil.4 Tahun 2007 adalah dibatalkan.

Lampiran A
Lampiran B
PB Bil. 5 Tahun 2009
PB Bil. 6 Tahun 2009 Peraturan Mengenai Tuntutan Perjalanan Melangkau Bulan/ Melangkau Tahun

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
PB Bil. 7 Tahun 2009 (PB ini dibatalkan dan digantikan dengan PB Bil.4 2012)
Garis Panduan Mengenai Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Secara Pembelian Terus


Lampiran 1- Format Pelawaan Pembelian Terus
Lampiran 2- Jadual Penilaian Pembelian Terus
Lampiran 3- Definisi Jenis Item
Lampiran 4- Pengesahan Ketua Jabatan

Sila baca bersama Surat Pekeliling Pejabat Bendahari - Pindaan Bil.1 Tahun 2010
PB Bil. 8 Tahun 2009 Garis Panduan Proses Pelawaan dan Penilaian Sebutharga Rasmi / Tender
PB Bil. 7/2010 membatalkan membatalkan pekeliling ini mengikut perenggan
PB Bil.1/2008 adalah dibatalkan

Lampiran 1- Borang Kelulusan MITI
Lampiran 2- Surat Arahan Panggilan
Lampiran 3- Format Penilaian Teknikal
Lampiran 4- Format Penilaian Harga
Lampiran 5- Surat Arahan Panggilan Kerja/Perkhd.Fasiliti
Lampiran 6- Format Analisa Disatukan
Lampiran 7- Peringatan Kesalahan Rasuah
Lampiran 8- Definisi dan Contoh Jenis Item
Lampiran 9- Kriteria Asas Penolakan
Lampiran10-Jawatankuasa Teknikal dan Penilaian Harga

PB Bil. 9 Tahun 2009 Garis Panduan Pembukaan Tender dan Sebutharga Rasmi Universiti Teknologi MARA

Lampiran 1- Jadual Pembukaan Tender

PB Bil.10 Tahun 2009 Peringatan Kepada Agensi Mengenai Keperluan Mewajibkan Penggunaan Bahan/ Barang/ Perkhidmatan Tempatan Dalam Perolehan Kerajaan

Lampiran A- Format Borang Kelulusan MITI
Lampiran B- Contoh Pengisian Borang

PB Bil.11 Tahun 2009 Garis Panduan Proses Permohonan Perolehan Mengikut Kaedah Rundingan Terus

Lampiran 1- Borang Kelulusan MITI
Lampiran 2- Format Kertas Kerja
Lampiran 3- Borang Permohonan Khas
Lampiran F- Draf Permohonan Agensi
Lampiran K- Ringkasan Rundingan Terus
Lampiran T- Surat Akuan Pembida

PB Bil.12 Tahun 2009 Garis Panduan Perolehan Perlantikan Perkhidmatan Perunding UiTM


08'

PB Bil.1 Tahun 2008 Garis Panduan Mengenai Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Secara Pembelian Terus

Lampiran 1- Format Panggilan Pembelian Terus
Lampiran 2- Fomat Jadual Analisa
PB Bil.2 Tahun 2008 Garis Panduan Proses Panggilan dan Analisa Tender

Lampiran 1- Format Kelulusan MITI
Lampiran 2- Contoh Surat Arahan Panggilan Tender Salah
Lampiran 3- Contoh Surat Arahan Panggilan Tender
Lampiran 4- Surat Arahan Panggilan Kerja Perkhidmatan
Lampiran 3A dan 3B
Lampiran 3C dan 4
PB Bil.3 Tahun 2008 Garis Panduan Proses Panggilan dan Analisa Sebutharga Rasmi

Lampiran 1- Format Analisa Sebut Harga
Lampiran 2- Format Kelulusan MITI (MS Word)
Lampiran 3- Format Kelulusan MITI (MS Excel)
Lampiran 4- Borang 3A dan 3B
Lampiran 5- Contoh Surat Arahan Panggilan Sebut Harga Rasmi
Lampiran 6- Surat Arahan Kerja Perkhidmatan
PB Bil.4 Tahun 2008 Garis Panduan Penghantaran dan Pemantauan Pesanan Jabatan dan Pesanan Kerja
PB Bil.5 Tahun 2008 Garis Panduan Pembukaan Tender dan Sebut Harga Rasmi UiTM

Lampiran 1- Jadual Pembukaan Sebutharga
Lampiran 2- Jadual Analisa Tender
Lampiran 3- Format Minit Mesyuarat Jawatankuasa Harga
Lampirna 4- Format Minit Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal
Lampiran 5- Jadual Analisa Teknikal Tender Terperinci
Lampiran B1
Lampiran B2
Lampiran B3
Lampiran D
Lampiran D2
Lampiran F
Lampiran 12- Jadual Pembukaan Sebutharga Bekalan A1
Lampiran 13- Tender Perkhidmatan
Lampiran 14- Sebutharga Kerja
Lampiran 15- Sebutharga Perkhidmatan
Lampiran 16- Tender Bekalan
Lampiran 17- Tender Kerja
PB Bil.6 Tahun 2008 Peraturan Pengesahan Penerimaan Barang dan Pengesahan Kerja/ Perkhidmatan

Lampiran 1- Borang Perakuan Terimaan Barang-Barang
Lampiran 2- Borang Pengesahan Kerja
PB Bil. 7 Tahun 2008 Kenaan Yuran Pelbagai di UiTM
PB Bil. 8 Tahun 2008 Notis Pemberitahuan Meminta Resit Rasmi UiTM
PB Bil.10 Tahun 2008 Pengiktirafan Hasil Pelajar
PB Bil.11 Tahun 2008 Penubuhan Kumpulan Wang Pendapatan
PB Bil.12 Tahun 2008 Garis Panduan Perolehan Perlantikan Perkhidmatan Perunding UiTM

Lampiran- Borang Perlantikan Perunding
PB Bil.13 Tahun 2008 Garis Panduan Pendaftaran Vendor
PB Bil.14 Tahun 2008 Tuntutan Perjalanan Rasmi / Tuntutan Pelbagai Tidak Boleh dibuat Resit Pembelian Aset
PB Bil.15 Tahun 2008 Larangan Menyediakan Jurnal Tunai di Luar Transaksi Berlaku (back dated)
PB Bil.16 Tahun 2008 Garis Panduan Tindakan Pencegahan
Pindaan PB Bil.7 Tahun 2006


Lampiran 1- Permohonan Buka Palang Cek
Lampiran 2- Daftar Buka Palang


06'

PB Bil. 1 Tahun 2006 Pengesahan Teknikal Bagi Perolehan dan Penerimaan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja-Kerja dalam Bidang Komputer yang menggunakan Peruntukan Belanja Mengurus Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam
PB Bil. 2 Tahun 2006 Kelulusan Kerja Lebih Masa
PB Bil. 3 Tahun 2006 Perolehan. (Batal)
PB Bil. 4 Tahun 2006 Proses Perekodan Dan Penandaan Harta Benda.  (Batal, Tukar No. 8)
PB Bil. 5 Tahun 2006 Pengurusan Dokumen Bayaran

Lampiran 1A - Penyerahan Dokumen Kewangan
Lampiran 1B - Penyerahan Tuntutan Perjalanan
Lampiran 1C - Penyerahan Dokumen Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
Lampiran 1D - Penyerahan Dokumen Bayaran Pelajar
Lampiran 2A - Susulan Dokumen Dengan Fakulti
Lampiran 2B1- Susulan Dokumen Dengan Fakulti
Lampiran 2B2 - Susulan Dokumen Dengan Staf
Lampiran 2B3 -
Lampiran 3A - Carta Alir Pengurusan Dokumen Kewangan Oleh PTJ
(Pesanan Jabatan/Kerja/Perkhidmatan)
Lampiran 3B - Carta Alir Pengurusan Dokumen Kewangan Oleh PTJ
(Tuntutan Bayaran/Pelarasan Pendahuluan)
PB Bil. 6 Tahun 2006 Panduan Tempahan Tiket Penerbangan Dalam dan Luar Negara
PB Bil. 7 Tahun 2006 Garis Panduan Tindakan Pencegahan
PB Bil. 4/2002, Bil. 7/2004, Bil. 10/2005 adalah dibatalkan.
Pindaan PB Bil. 16/2008
PB Bil. 8 Tahun 2006 Proses Perekodan dan Penandaan Harta Modal UiTM
PB Bil. 3 Tahun 2003 adalah dibatalkan

Lampiran 1
Lampiran 2A
Lampiran 2B
PB Bil. 9 Tahun 2006 Garis Panduan Lawatan ke Luar Negara kerana Perolehan Kerajaan
PB Bil.10 Tahun 2006 Laporan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Universiti. (Batal)
PB Bil.11 Tahun 2006 Laporan Bil-Bil Tertunggak.  (Batal)
PB Bil.12 Tahun 2006 Garis Panduan Mengenai Pendahuluan Pelbagai dan Pelarasan

Lampiran A
Lampiran B
Lampiran C
Lampiran D
Lampiran E
Lampiran F
Lampiran G
Lampiran H


05'

PB Bil. 1 Tahun 2005 Taklimat Lembaga Hasil Dalam Negeri (Bahagian Gaji) Cara Pengisian Borang BE 2004
PB Bil. 2 Tahun 2005 Pemberian Pelekat Kenderaan Kepada Kakitangan UiTM
PB Bil. 3 Tahun 2005 Peraturan Pindahan Peruntukan (Belanja Mengurus) Pejabat Bendahari
Lampiran 1
Lampiran 2
PB Bil. 4 Tahun 2005 Pindaan Waktu Berurusan di Kaunter Perkhidmatan Pejabat Bendahari
PB Bil. 5 Tahun 2005 Penyeragaman Maklumat Papan Notis di Kaunter Perkhidmatan Pejabat Bendahari
PB Bil. 6 Tahun 2005 Peranan dan Tanggungjawab Ketua Bahagian / UKZ Pejabat Bendahari
PB Bil. 7 Tahun 2005 Peraturan Membuka Akaun Bank
PB Bil. 8 Tahun 2005 Larangan Memadam dan Meminda di Atas Dokumen Kewangan
PB Bil. 9 Tahun 2005 Peraturan Pengawalan Akaun Bank dan Memohon Imbuhan
PB Bil.10 Tahun 2005 Pembayaran Panjar Wang Runcit
PB Bil. 7/2006 membatalkan pekeliling ini.
PB Bil.11 Tahun 2005 Makluman Perlanjutan Penggunaan Pekeliling Bendahari
PB Bil.12 Tahun 2005 Kuasa Meluluskan Pembelian Kenderaan
PB Bil.13 Tahun 2005 Panduan Mengenai Kerja-Kerja berkaitan dengan Belanjawan pada Akhir Tahun Semasa dan Awal Tahun Baru
PB Bil. 8/2004 adalah dibatalkan.


99'

PB Bil. 1 Tahun 1999 Pindaan Cek
PB Bil. 3 Tahun 1999 Panel Bank-Bank yang Diluluskan untuk Pelaburan UiTM


93'

PB Bil. 1 Tahun 1993 Permohonan Barang-Barang dari Stor Perabot ITM Shah Alam
PB Bil. 2 Tahun 1993
Bekalan
Bayaran Kepada Pembekal Makanan Bermasak
PB Bil. 2 Tahun 1993
Akaun
Pindaan Pekeliling Bendahari (Akaun) Bil.5/1992 Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan
PB Bil. 3 Tahun 1993
Pengurusan Wang
Peraturan Menandatangani Cek
PB Bil. 3 Tahun 1993 Akaun Peraturan Perakaunan Piutang pada Akhir Tahun Kewangan
PB Bil. 6 Tahun 1993
Peraturan Bayaran Elaun dan Kemudahan Bertukar atau Berpindah Bagi Kakitangan di Cawangan
Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1980
PB Bil. 6 Tahun 1993 Pengurusan Wang Peraturan Mengenai Penggunaan Pengurusan dan Penyelenggaraan Kenderaan Kerajaan
Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1980
PB Bil. 8 Tahun 1993 Denda Pelajar
PB Bil. 9 Tahun 1993 Pengurusan Wang Penghantaran Wang
PB Bil.10 Tahun 1993 Pengurusan Wang Penyata Gaji dan Penyata Pendapatan Tahunan (EC)
PB Bil.16 Tahun 1993 Pengurusan Wang Pembayaran Pembekal / Kontraktor Melalui Kredit Akaun Bank92'

PB Bil. 1 Tahun 1992
(Bekalan)
Penubuhan Lembaga Pelupusan Peralatan Komputer
Sila rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1/1991
PB Bil. 2 Tahun 1992 (Akaun)
Mengemaskini Rekod Pembelian Alat-Alat Harta Tetap ITM
PB Bil. 6 Tahun 1992
(Akaun)

Akaun-Akaun Baru Dibuka
PB Bil. 6 Tahun 1992
(Bekalan)

Penandatangan Perjanjian Kontrak Bekalan / Perkhidmatan ITM
PB Bil.10 Tahun 1992 (Pengurusan Wang) Peraturan Penerimaan Pendaftaran Pelajar
PB Bil. 6 Tahun 1992 (Akaun)
Peraturan Perakaunan Piutang Pada Akhir Tahun Kewangan
PB Bil.11 Tahun 1992 (Pengurusan Wang) Penyediaan Laporan Pungutan Harian Pendaftaran
PB Bil.12 Tahun 1992 (Pengurusan Wang) Sistem Pembayaran Pendahuluan Untuk Bayaran Pendaftaran Pelajar
PB Bil.13 Tahun 1992 (Pengurusan Wang) Pendaftaran Kewangan Bagi Semester Julai 1993
PB Bil.14 Tahun 1992 (Pengurusan Wang) Pengendalian dan Pengawasan Panjar Wang Runcit
PB Bil.15 Tahun 1992 (Pengurusan Wang) Proses Penyediaan Pembayaran Baucer Bank Draf


91'

PB Bil. 1 Tahun 1991 Kadar Bayaran Minima Kepada Kontraktor Mengikut Anggaran Bilangan Pelajar Yang Makan di Dewan-Dewan Makan Bagi Kampus Shah Alam dan Cawangan-Cawangan
PB Bil. 2 Tahun 1991 Penubuhan Tabung Amanah Perpustakaan Tun Abdul Razak, Institut Teknologi MARA
PB Bil. 3 Tahun 1991 Kadar Sewa Bilik Asrama Institut Teknologi MARA
PB Bil. 4 Tahun 1991 Kadar Sewa Rumah Kedai Dua Tingkat Di Bandar Baru Sri Manjung, Sitiawan Perak
PB Bil. 5 Tahun 1991 Kadar Bayaran Elaun Pemeriksa Luar Dari Dalam dan Luar Negara
PB Bil. 6 Tahun 1991 Ketua Bahagian Pejabat Bendahari Shah Alam, Ketua Pejabat Bendahari Cawangan, Ketua/ Penyelaras Unit Kewangan di Pejabat / Bahagian/ Kajian/ Pusat/ Unit di Shah Alam
PB Bil. 7 Tahun 1991 Kelas Bimbingan Fardhu Ain Untuk Kakitangan Wanita Pejabat Bendahari
PB Bil. 8 Tahun 1991 Kelulusan Pindahan Peruntukan
PB Bil. 9 Tahun 1991 Penggunaan Jadual Kadar Harga dari Jabatan Kerja Raya Untuk Kerja-Kerja Pembaikan Segera di Institut Teknologi MARA
PB Bil.10 Tahun 1991 Akaun Amanah PTAR Institut Teknologi MARA
PB Bil.11 Tahun 1991 Pembelian Beg Eksekutif
PB Bil.12 Tahun 1991 Kadar Sewa Bilik Asrama ITM
PB Bil.13 Tahun 1991 Kadar Sewa Ruang Institut Teknologi MARA Melaka
PB Bil.14 Tahun 1991 Penambahan Bidang Kuasa Arahan Amanah (Trust Deed) bagi Akaun Pusat Islam
PB Bil.16 Tahun 1991 Kelulusan Pembayaran Permohonan Pendahuluan
PB Bil.17 Tahun 1991 Larangan Memain Mainan Komputer (Computer Game)
PB Bil.18 Tahun 1991 Bayaran Semasa Hari Pendaftaran
PB Bil.19 Tahun 1991 Bil-Bil Untuk Pelajar-Pelajar Lama
PB Bil.20 Tahun 1991 Pemberian Bantuan Kewangan Untuk Membiayai Penyediaan/ Kertas Penyelidikan/ Projek Akhir/ Reka Bentuk (Design) Bagi Pelajar Tahun Akhir - Pindaan Pekeliling 22/85
PB Bil.21 Tahun 1991 Penurunan Kuasa Untuk Meluluskan Kenaikan Kadar Sewaan Bangunan di ITM Cawangan Perak
PB Bil.22 Tahun 1991 Pertukaran Nama Akaun
PB Bil.23 Tahun 1991 Kelewatan Pembayaran
PB Bil.24 Tahun 1991 Pertukaran Kakitangan Pejabat Bendahari Kumpulan A dan B


Last Updated on Wednesday, 15 April 2015 06:57